logo Kontakt - Priser - Bestilling - Hjem

Priser

 
 
             
Dagspresse Innside, små 1090,-        
  Helside og større 1350,-        
             
Fagpresse Innside, små 870,-        
  Helsife og større 1050,-        
  Forside 1700,-        
             
Bøker Innside, små 1050,-        
  Omslag 2030,-        
             
Fjernsyn Riksdekkende 1350,-        
  Lokalt 675,-        
             
Internett Bildebruk 825,-        
             
Næringsliv Kundemagasin, lite 1310,-        
  Kundemag. helside 1725,-        
  Kundemag. forside 2150,-        
             
  Reklamebrosjyre Halv side Hel side Forside Bakside  
  maks 10.000 eks 1125,- 1350,- 1650,- 1425,-  
  maks 50.000 eks 1310,- 1575,- 1875,- 1650,-  
  maks 100.000 eks 1575,- 1875,- 2175,- 1950,-  
             
  Reklameplakater maks A4 maks 30x50 maks 70x100 Større  
  maks 1 eks 1200,- 1575,- 1875,- 2250,-  
  maks 10 eks 1500,- 1800,- 2025,- 2400,-  
  maks 100 eks 1950,- 2025,- 2400,- 2775,-  
  maks 1000 eks 2250 2325,- 2700 3150,-  
             
  Annonser Lite bilde Halvside Helside    
  Lokalavis 1350,- 1650,- 2100    
  Riksdekkende 1725,- 1950 2400